Beste buurtbewoners,

Mijn naam is P. Bijkerk en ik ben woonachtig op de Boerhaavelaan. Zoals u wellicht weet is de gemeente van plan de Prof. Kamerlingh-Onneslaan, de Lorentzlaan en de Boerhaavelaan een herindeling te geven. Prima plan, want een opknapbeurt is sowieso nodig en meer parkeerplaatsen zou ook een uitkomst zijn (denk ik).

Op 6 juni j.l. was er een redelijk druk bezochte informatieve bijeenkomst in het wijkcentrum Oost. Geen van de aanwezige bewoners was het (naar mijn idee) eens met de voorgestelde plannen voor de herinrichting van onze lanen. In overleg met een vertegenwoordiging van bewoners (uit oost, dus niet enkel bewoners van de lanen!) zijn vijf voorstellen uitgewerkt voor de inrichting van onze lanen.Van de vijf ontwerpen die getoond zijn heeft, volgens de aanwezigen op 6 juni, de gemeente de slechtste twee uitgekozen als voorstel(!) naar de bewoners toe.
Om de mening van de bewoners te verzamelen heb ik dit weblog opgezet.

Wilt u een nieuw onderwerp aansnijden op dit weblog? Stuur uw tekst in een mailtje door de klikken op 'contact' rechtsboven en het wordt zo spoedig mogelijk geplaatst.

 

Alternatief

Op de informatie-avond werden een vijftal ontwerpen getoond. Eén daarvan (de eerste in de presentatie) zag er ongeveer als onderstaande twee schetsen uit.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Alternatief A.                              Alternatief B.

Eerlijk gezegd weet ik niet meer precies hoe het eruit zag, vandaar deze twee variaties (volgens mij A...). Naar mijn idee was de meerderheid (van alle drie de lanen) op de informatie-avond het met deze indeling eens.
Iets minder trottoir, maar meer parkeergelegenheid. De bomen zouden kunnen blijven staan. Een smallere rijstrook wat zorgt voor het dalen van de snelheid. Aparte fietspaden/stroken (oranje). Vuil- en fietscontainers kunnen aan de trottoirzijde door hier en daar een parkeerplaats 'op te offeren'. Parkeerplaatsen maken een buffer voor de spelende kinderen.

Graag uw reactie(s).

Oproep 'Ruimtelijke kwaliteit'

Naast het verbeteren van de verkeersveiligheid en het vergroten van het aantal parkeerplaatsen was het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit een doel van de herinrichting van onze lanen. Als u ziet hoeveel trottoirruimte wij moeten inleveren, hoe denkt u dan over dit doel?

Oproep 'parkeerprobleem'

Lossen we het parkeerprobleem op door meer parkeerplaatsen te creëren of moet de gemeente iets - of meer - doen aan aanhangwagens, bedrijfsbussen, schuin of over twee vakken geparkeerde auto's?
Graag uw mening.

Oproep 'verkeersveiligheid'

Volgens de gemeente zijn onze lanen niet verkeersveilig. Buiten dat er af en toe asociaal hard gereden wordt - iets wat met bijvoorbeeld drempels en het versmallen van de rijbanen teruggedrongen kan worden - valt het over het algemeen wel mee, aldus menig aanwezige op de informatie-avond.
Graag uw mening.

Oproep 'het behoud van onze bomen'

Er was een man aanwezig op de informatie-avond die een betoog hield over de bomen in onze lanen. Als deze man dit leest wil ik hem vragen dit nog eens te herhalen, maar dan uiteraard op dit weblog.

Eenieder die zich geroepen voelt om over dit onderwerp ook iets te zeggen, is uiteraard ook van harte welkom.

Plannen PKO- en Lorentzlaan

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

De plannen voor de Prof. Kamerlingh-Onneslaan en Lorentzlaan zijn als volgt:

- Aan de schaduwzijde van de straat komt een smal trottoir van 1,5 à 2 meter breed;
- hiernaast komt een fietspad van 2 meter breed;
- daaraan grenzend komen parkeervakken, gescheiden door een smalle trottoirstrook;
- dan komen er twee smalle rijbanen;
- aan de zonzijde komen er haakse parkeervakken;
- een smalle trottoirstrook;
- een fietspad van 2 meter breed;
- een trottoir van 3 tot 4 meter breed;
- dit levert ± 50% meer parkeergelegenheid op;
- de laan blijft een 30 km. zone, door de smalle rijstroken en het gebruik van verende stalen verkeersdrempels;
- ook hier verdwijnen de huidige bomen.

Als bewoner van de Boerhaavelaan denk ik dat het verstandiger is dat de bewoners van de twee betreffende lanen zelf hun ideeën over deze inrichting hier plaatsen. Wel wil ik even kwijt dat ook hier de huidige bomen het veld moeten ruimen, dat haaks parkeren in een drukke straat onpraktisch is (denk ook aan uitlaatgassen die rechtstreeks richting de woningen worden geblazen op het moment dat iemand staat te wachten om het parkeervak te verlaten) en ook hier niet is nagedacht over de veiligheid van spelende kinderen. En als laatste vind ik het heel vreemd dat je opgezadeld wordt met een smal trottoir enkel en alleen omdat je aan de schaduwkant van de straat woont.

Graag ook hier uw reactie en/of opmerkingen.

Plannen Boerhaavelaan

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

De plannen voor de Boerhaavelaan zijn als volgt:

- De trottoirs worden versmald tot een breedte van 2,5 à 3 meter;
- alle huidige bomen verdwijnen;
- wel worden er (uiteraard) nieuwe, jonge bomen geplaatst;
- er moeten aan beide zijden fietsstroken komen van oranje asfalt;
- er komen twee smalle rijbanen;
- de rijbanen worden gescheiden door schuine parkeervakken. Dit levert 50% meer parkeercapaciteit op.
- de laan blijft een 30 km. zone, door de smalle rijstroken en het gebruik van verende stalen verkeersdrempels.

Aan straatmeubulair (vuilcontainers, fietscontainers, etc.) is nog niet gedacht. Volgens de sprekers op de informatie-avond was dat in deze fase niet belangrijk. Maar een fietscontainer is 1,8 bij 2 meter. Dat past dus niet op het trottoir, waardoor deze containers naar het midden van de weg moeten verhuizen. En dat draagt natuurlijk niet bij aan de verkeersveiligheid, iets wat tijdens de ontwikkeling van de nieuwe situatie wel hoog in het vaandel stond.

Verder bestaat het risico dat kinderen in de toekomst makkelijker de straat op kunnen rennen. De 'buffer' van geparkeerde auto's steekt hier op dit moment een stokje voor. Het feit dat de trottoirs qua breedte minstens gehalveerd worden, vergroot dit risico alleen maar.

Daarnaast is het nodig dat de huidige bomen verdwijnen. Het kenmerk van een laan is dat er aan weerskanten bomen staan. Het verwijderen van de oude bomen om daarvoor jonge bomen te plaatsen zal betekenen dat we zo'n vijftien tot twintig jaar moeten wachten op bomen van enig formaat.
Op de informatie-avond werd ook een indeling van de straat getoond waar de huidige bomen zouden kunnen blijven staan. Door middel van snoeien en de bomen behandelen met een luizenverdelgingsmiddel zal een hoop rommel uit de bomen verleden tijd zijn. Tevens zorgen grote bomen natuurlijk voor meer zuurstof dan kleintjes. Iets dat in een drukke straat als de Boerhaavelaan (en natuurlijk ook de andere lanen) ook niet onbelangrijk is. Wie een paar dagen nadat de ramen zijn gezeemd door de ramen naar buiten kijkt, weet voor hoeveel uitstoot het verkeer zorgt.

Graag uw reactie en/of toevoegingen.